RENARE OCH EFFEKTIVARE FÖRBRÄNNING


Bättre bränsleekonomi, mindre utsläpp och längre hållbarhet.

EKONOMI OCH HÅLLBARHET

EffiTab specialiserar sig på bränsleförbättrande produkter för kommersiella fordon på väg, järnväg och till sjöss samt statiska bränslegeneratorer. De fungerar för diesel/bensin och förbättrar din bränsleekonomi, minskar dina utsläpp och minskar motorns slitage.

Produkterna är godkända och registrerade av ECHA (European Chemical Agency, EU) och EPA (Environmental Protection Agency, USA).

VIKTIGA OMRÅDEN


Bättre maskinell hållbarhet ger bättre hållbarhet även för miljö och ekonomi. EffiTabs produkter innebär:


  • Minskad bränsleförbrukning
  • Mindre kolavlagringar
  • Sänkt avgastemperatur
  • Lägre CO2-produktion
  • Renare olja
  • Högre prestanda

Om oss

Mångårig erfarenhet och kunskap inom både logistik och transport ger oss en värdefull och viktig bakgrund i vår omsorg om våra kunder.

Vår vision är att våra kunder ska kunna öka sina förutsättningar för att få en bättre ekonomi och nå sina miljömål. Detta gör vi genom att representera en världsledande producent som arbetat i många decennier med utvecklingen av en unik teknologi och flertalet patent och som skapar högklassiga produkter.

 

unsplash