VÅRA PRODUKTER

EffiTabs produkter ger en förbättrad bränsleekonomi genom minskad bränsleförbrukning, eliminering av avlagringar, minskade utsläppsvärden, sänkt avgastemperatur och minskat maskinellt slitage.

 

Produkterna har använts i såväl flygindustri som för fordon på väg och järnväg och det finns i dag miljontals mil av referenser utan anmärkningar eller skador.


Produkterna är godkända och registrerade av ECHA (European Chemical Agency, EU) och EPA (Environmental Protection Agency, USA).

EffiTabs produkter finns som tablett, pulver och som vätska/koncentrat.

Fuel Efficiency Tablet System

EffiTabs produkter ger en dramatisk minskning av kolpartikelutsläpp samtidigt som de ger bränslet möjlighet till en mer komplett förbränning i förbränningskammaren. De kan användas i diesel- och bensinapplikationer.


FÖRDELAR


 • Rengör både valv och valvstammar från avlagringar samt även bränslepumpar och insprutning genom interaktionen med metallytorna.
 • Förbättrar bränsleekonomin genom att kolavlagringarna försvinner från de interna motorkomponenterna.
 • Minskar Co, NOx, SOx, HC och partikelförbränningen när avlagringarna har minskats eller tagits bort.
 • Sänker avgastemperaturen när ytterligare bränsleenergi frigörs under förbränningsfasen. Lägre avgastemperaturer kommer av lägre CO2-produktion under avgasfasen vilket resulterar i märkbart kallare avgaser.
 • Verkar producera mindre och färre slipande partiklar under förbränningsprocessen. Det, tillsammans med borttagandet av kolpartiklar, resulterar i en renare och hållbarare olja vilket leder till minskat motorslitage.
 • Teknologins dynotester visar en ökning av hästkrafter och oktan vid användning i bensinmotorapplikationer.


  TABLETTER
  Burk á 50 st tabletter. Dosering 1 tablett/60 liter bränsle. 1 burk /3000 liter bränsle. Levereras med fuktabsorb-påse, folieförslutning och skruvlock. Rekommenderas för bränsletankar och då föraren ska dosera (se nedan EffiTab Bruksanvisning).


  PULVER

  Påse á 335 g. Dosering 1 påse/18 900 liter bränsle. Påsen har sip-förslutning. Rekommenderas för de som har större egen tank/pump.EffiTab Gold Fuel Treatment

(vätska/koncentrat)


För fordon på väg och järnväg samt stationära enheter:

Oljefat om 18,9 liter och 205 liter (dosering 1/4000). Reducerar vattenmolekyler.    Finns även för extrem kyla (för dosering se tabell i Bruksanvisning vätska).

Större volymer mot offert.För fartyg och färjor inom sjöfart (för bunkerolja):

Oljefat 205 liter (dosering 1/5000).

Större volymer mot offert.

För ytterligare produktinformation, kontakta oss på office@effitab.com.

ECHA

Registered

unsplash