DOKUMENT

Här hittar du nedladdningsbara dokument för våra produkter.

För kompletterande information vänligen kontakta oss på office@effitab.com.

Bruksanvisning


Här hittar du  bruksanvisning för varje produkt.

SDB - Säkerhetsdatablad


Här hittar du våra Säkerhetsdatablad.

Kompletterande dokument


Följande dokument kan fås på begäran:


White Paper, ECHA & EPA Registrering, Testresultat, Testmanual, Testprotokoll  ** Vissa av ovannämnda dokument kräver NDA.

unsplash