OM OSS

Vår vision är att bistå yrkestrafiken med välbeprövad kunskap och produkter för att på bästa möjliga sätt främja högre hållbarhet både för miljö, ekonomi och fordon. Med minskad bränsleförbrukning, bättre förbränning och lägre utsläppsvärden, bidrar EffiTab till en viktig förbättring för bränsleekonomi, maskinell hållbarhet och vår miljö.

Vi är dedikerade att arbeta förhållbarhet för många generationer.

Bild av Håkan Dahlström. Utan ändringar. Enligt Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Vårt team

Vi har specialiserat oss på bränsleförbättrande produkter för yrkestrafik inom olika områden. Vi samarbetar med såväl små som stora transportföretag som representerar olika serviceinriktningar inom den professionella marknaden. Vårt mål är att våra kunder ska få bättre förutsättningar i både ekonomi- och miljöfrågor.

Management

David Anderlind

VD

E-post: david@effitab.com

Telefon: (+46) 072 164 5321

Faruk Bevrnja

Styrelseordförande

E-post: faruk@effitab.com

Peder Tennek

Vice VD

E-post: peder@effitab.com

Telefon: (+46) 070 633 7440

Team UK/Ireland

Dave Russell

Sales Representative

E-post: d.russell@effitab.com

Telefon: +44 78 598 92481

Team Africa

Nina Swahn

Continent Manager

E-post: n.swahn@effitab.com

Telefon: (+46) 073 346 7376

Sadie Haidara

Management

E-post: s.haidara@effitab.com

Telefon: (+46) 072 367 3119

Team Asia

David Om

Sales Representative

E-post: david@ndrco.org

Telefon: +855 90 86 9999

Howard Yin

Branch Manager China

E-post: yinh@effitab.com.cn

Telefon: +86 1360 167 6128